tirsdag den 27. januar 2015

Projekt: Neo Geo CMVS [MV-1FZ] (Del 3)

Igennem de seneste dage, har jeg fået arbejdet videre med projektet, som i skrivende stund muligvis er færdigt. Grunden til at jeg skriver muligvis, er fordi jeg endnu ikke ved, om jeg vil lave en dækplade til den åbne del af bundkortet og frem til fronten, eller om jeg lader dette stykke forblive åbent. Hvis jeg vælger at lave en sådan dækplade, passer det med, at jeg opdaterer bloggen med en "del 4".

Smukt ser det ud, når træ og elektronik forenes.
Siden sidste gang jeg skrev omkring projektet, er der ikke sket yderligere med selve kassen, eftersom den var færdig. Det eneste jeg har gjort ved denne, er at bore 2 små huller i midten af bunden. Grunden til dette, er fordi jeg har valgt at inkludere et ekstra lille stykke printplade, som indeholder alle de komponenter, som jeg skal bruge. Hver af de 3 farver i RGB signalet, er derfor en tur nede på dette print, hvor de hver i sær passerer en 150 Ohms modstand. Ligeledes er der modstande til henholdsvis +5V forbindelsen, som går til SCART stikket i TV´et, samt modstanden der bruges i forbindelse med lysdioden i fronten af konsollen.

Der er liv i maskinen!
Jeg havde i forvejen bygget et lille kredsløb sammen, som gjorde det muligt at tappe stereo signalet direkte fra selve MVS bundkortet. Dette kredsløb loddede jeg med over på det nye print, så alting er samlet 1 sted.

Alle forbindelse som kræver komponenter, skal en tur forbi det lille print i midten.
På bagsiden af maskinen, har jeg monteret 2 stk. Sanwa arcadeknapper, som bruges til henholdsvis "service" og "test". Service switchen ser ikke ud til at blive brugt til noget fornuftigt på et 1 slots MVS board, så den fungerer som en ekstra "coin switch". Eftersom "select" på begge controllers er forbundet til "coin switch" på JAMMA connectoren, er denne dog overflødig. I grunden er "test switchen" også overflødig, eftersom der sidder en DIP switch på siden af boardet, som man kan bruge til at få adgang til testmenuen. Jeg havde dog disse 2 knapper liggende - og nu er de brugt :)

Test, Service, A/V out, PWR input.
På bagsiden har jeg gjort brug af et 8 polet DIN stik, som A/V udgang. Dette har jeg gjort, for at holde samme standart, som jeg har benyttet mig af, ved de andre maskiner jeg har consolized, samt min SuperGunStick. På denne måde, kan jeg benytte samme A/V kabel, hvilket jo er meget bekvemt.

Eftersom jeg godt kan lide at beholde selve arcadehardwaren original og i flot stand, ønsker jeg ikke at lodde direkte på selve JAMMA kanten på bundkortet. Jeg har derfor, som ved mine andre projekter, gjort brug af et JAMMA stik, som jeg sætter på selve bundkortet, hvorefter jeg lodder ledningerne fast til dette. På den måde slipper jeg for at "ødelægge" et fint Neo Geo board, men derudover er det også dejlig nemt, hvis det på et tidspunkt skal pilles fra hinanden igen, eftersom MVS boardet hurtigt kan skrues af og kobles fra.

MVS board bliver tappet for stereosignalet.
Efter at jeg havde loddet samtlige stik og knapper til JAMMA stikket, var jeg klar til at lodde de sidste 3 ledninger på. Disse skulle loddes direkte på MVS boardets underside, hvilket muliggør at tappe et stereosignal, i modsætning til JAMMA standarten, som kun outputter i mono.

Test med Metal Slug X.
Afslutningsvis skulle det hele testes, med en god gang Metal Slug X. Alting fungerede perfekt, hvilket jeg ligeledes fik bekræftet, at jeg gik ind i Test menuen og lavede en input test. Konklusionen er derfor, at alle forbindelser er loddet korrekt, hvilket jo er skønt!

Smukt stykke hardware!