fredag den 8. maj 2015

Supergun for begyndere

Jeg vil her forklare lidt omkring hvad en "Supergun" konkret er, hvordan den virker, samt hvordan man anskaffer sådan en.

Arcadeglæde i hjemmet!
For at forstå hvad en supergun er, vil det nemmeste være at sammenligne den med en spillekonsol. De fleste som læser på denne blog, ved at en spillekonsol er en maskine, som kan afvikle dertilhørende spil. Sådanne spillekonsoller bliver som regel tilsluttet fjernsynet, hvor selve spillet bliver afviklet, med billede og lyd. Ligeledes er spillekonsoller forsynet med en enten intern eller ekstern strømforsyning (PSU), som laver spændingen (230V) fra stikkontakten om til relevante spændinger, som kan forsyne selve maskinen med den nødvendige strøm. Foruden dette, indeholder spillekonsoller ligeledes en tænd / sluk knap og eventuelt andre knapper. I fronten finder man som regel udgange til dertil tilhørende controllers (controllerporte). Herfra er det så blot at tilslutte maskinen og tænde op i den, og så kan der spilles.

Eksempler på hvordan arcadespil kan se ud.
Der hvor en supergun bliver aktuel, er hvis man ønsker at afvikle arcadespil hjemme i stuen. Arcadespil er som udgangspunkt udviklet med det formål, at sidde i et arcadekabinet, og blive afviklet den vej igennem. Et arcadespil er i grunden blot et spil (ligesom andre spil til diverse konsoller), med den store forskel, at disse er lagret på en eller flere - ofte store - printplader. Hvor konsolspil som regel er pakket ind i en plastikkasse, er arcadespil derimod blottede print (der findes undtagelser), hvor alle komponenter er frit tilgængelige. Man kan vælge at anskue disse arcadespil som "et stort cartridge".

Hvor man ved en Sega Mega Drive, Super Nintendo, eller andre cartridgebaserede spillekonsoller, har selve maskinen at sætte det pågældende spil i, mangler man ved arcadespil selve "konsollen" (med mindre man har at passende arcadekabinet). Det er her, hvor en supergun bliver relevant, eftersom denne agerer "konsol" (dog kun fysisk) og muliggører, at det pågældende arcadespil kan afvikles direkte på fjernsynet.

JAMMA connector (JAMMA Edge) - Alt input / output foregår igennem denne.
En stor teknisk forskel fra arcadespil til konsolspil er, at konsolspil ofte kun er et medie som indeholder software, hvor selve computeren-delen som beregner og afvikler denne data, sidder inde i konsollen, hvilket betyder at CPU, GPU, RAM osv. befinder sig inde i konsollen. Et arcadespil derimod indeholder både softwaren (selve spilkoden) og hardwaren (selve computeren). I praksis betyder dette, at der på arcadespil befinder sig alt lige fra CPU, GPU, RAM, osv til selve spildataen. Når et arcadespil derfor bliver forsynet med den rette strøm, udsender den et "færdigt" signal, som svarer til hvad en regulær spillekonsol + spil udsender samlet.

Vi ved nu, at et arcadespil både indeholder softwaren (selve spilkoden), samt hardwaren (selve computeren), hvorimod konsolspil i store træk kun indeholder selve spillet (spilkoden) og herfra er afhængig af den rette spillekonsol, for at kunne blive afviklet. Men hvorfor er det så nødvendigt med en "konsol" (supergun) for at kunne afvikle arcadespil på fjernsynet? Skrev du ikke lige, at computeren var indbygget i arcadespillet? Jo! - forklaring følger.

Sammenligningen med en spillekonsol, kan bruges til at synliggøre den fysiske dimension. Hvor en supergun rent fysisk (med controllerporte, knapper, strømforsyning, m.m.) ofte kan ligne en spillekonsol, hvor spillene kan sættes i, er denne i bund og grund blot en converter. Arcadespillet i sig selv udsender de endelige signaler, som i teorien mere eller mindre kan smides direkte ind og afvikles i fjernsynet. Der hvor en supergun spiller en central rolle, er i forhold til de fysiske rammer, eftersom et arcadespil ikke uden videre kan tilsluttes et fjernsyn rent praktisk (eftersom disse jo er bygget til arcadekabinetter).

Denne JAMMA hun-connector fordeler signalerne, til de rette steder (TV, PSU, controllerporte, m.m.)
Arcadespil samler generelt set alt input / output i en og samme connector. Det vil sige, at denne både indeholder strømtilførsel, videosignal, lydsignal, input fra samtlige knapper til både player 1 og player 2, samt diverse knapper til "servicemenu" m.m. Alle disse er samlet i samme kabel, som indeholder en eller flere ledere til hver funktion.

Arcadespil tilsluttes direkte til denne connector. Samme princip som cartridgeporten i diverse konsoller.
Der findes forkellige standarter, som disse arcadespil følger. Forskellen på disse standarter, omhandler i store træk hvordan den pågældende connector på det enkelte spil ser ud, og hvordan pinoutet (hvilke ledere som har hvilken funktion) er lagt ud. Den mest anvendte standart er JAMMA standarten, hvilken jeg tager udgangspunkt i, i denne artikel.

For at opsummere, så ved vi nu, at arcadespil i sig selv indeholder alt software / hardware, til at afvikle selve spillet. Vi ved også, at kommunikationen ift. controller, strømforsyning og fjernsyn foregår via samme connector og at denne connector er underlagt en standart (JAMMA), hvilket fortæller os, at samtlige arcadespil (JAMMA) bruger samme pinout. Det vi mangler for at kunne spille de pågældende arcadespil, er nu bare noget, som formår at lave JAMMA signalet om til noget mere brugbart, ift. at kunne afvikle spillet på et fjernsyn.
Alternativt kan forlængerkabel (JAMMA harness) bruges.
Det er her hvor en supergun kommer ind i billedet. En supergun er kort fortalt blot en hun-connector (56 pins ved JAMMA), som kan klemmes ud over selve han-connectoren på arcadespillet. Herfra bliver de forskellige ledninger så forbundet til en brugbar port (Player 1 knapperne forbindes til controllerport 1, Player 2 knapperne til controllerport 2, A/V delen* til et SCART stik eller lign., input til strøm bliver forbundet til PSU, osv.).

*I forhold til A/V delen, så er det værd at huske på, at der på arcadespil - sammen med alt andet hardware - også befinder sig en lydforstærker. Dette vil sige, at lydsignalet som bliver outputtet igennem connectoren er forstærket lyd. Vælger man at smide dette forstærkede lydsignal direkte ind i ens fjernsyn, kan man risikere at ødelægge højtalerne i fjernsynet. For at undgå dette, kan det ofte svare sig, at sende lydsignalet igennem et kredsløb, som dæmper denne.

Controllerporte bliver tilsluttet direkte til de pågældende ledere på JAMMA hun-connectoren.
JAMMA spil outputter generelt i RGB, hvilket kan trækkes direkte, ved at tilføje en enkelt modstand pr. farve.
En PC strømforsyning leverer power nok, samt de nødvendige spændinger til, at kunne afvikle arcadespil.
Superguns findes i forskellige afskygninger, prisleje (fx en MK III til 249 kr.), osv. Nogle er mere avanceret end andre, ved at nogle måske kan finjustere de enkelte farver, spændninger, m.m. Til at starte med, når man dog ganske langt med en billig supergun til et par hundrede kr., samt en gammel PC strømforsyning. En sådan strømforsyning tilbyder nemlig alle de påkrævede spændinger, og kan leverer ampere i overflod.

Vælger man selv at bygge en supergun, kan dette også fint lade sig gøre. Det kræver ikke de vildeste loddekundskaber, og man er nået langt, hvis man kan lodde en modstand på en ledning. På den måde kan man skræddersy sin supergun som man har lyst til, både med hensyn til dele, men også ift. udseende. Dette kan dog hurtigt ende med at blive en tidskrævende affære.