fredag den 19. august 2016

PSTV update (FW: 3.35 -> 3.60) & homebrew (AntiBlacklist)


Tilbage i april måned, legede jeg med Whitelist hacket, på en af mine PSTV maskiner. Dengang blev dette installeret via email, dog er der sket en revolutionerende udvikling i slut juli. Via hjemmesiden HENkaku, er det blevet muligt at installere software på sin PSTV (og Vita), som gør det muligt, at tilgå mapperne på selve systemet via FTP, hvorefter man kan kopiere og installere homebrew software på maskinen.

Da jeg første gang legede med HENkaku, legede jeg med Whitelister (1.1), som åbner op for en lang række spil, som normalt er blevet blacklistet, via den officielle software. Grunden til, at disse spil er blacklistet, er fordi at spillene - i større eller mindre grad - gør brug af specielle Vita funktioner, såsom mikrofon, gyroscope, touchscreen, m.m. Nogle af disse spil, kan dog godt afvikles med tilfredsstillende resultat på en PSTV, hvis man blot undgår at bruge disse features, eller accepterer at bruge lappeløsninger, så som fx den emulerede touchscreen.

Eftersom jeg godt kan lide at slukke helt ned for de systemer jeg ikke bruger, resulterede det i, at jeg skulle installere hele molevitten igen, hver gang jeg startede systemet, inden jeg igen kunne afvikle et blacklistet spil. Jeg valgte derfor at lægge det på hylden og fik ikke rodet mere med det. Ikke længe efter, smed Sony en ny update på gaden, nemlig firmware version 3.61. Formålet med denne firmware opdatering, har primært været, at lukke for hullet, som HENkaku gør brug af. Ønsker man derfor at installere homebrew software på sin Vita / PSTV, bør man undgå at opdatere den til seneste firmware!


I forbindelse med, at jeg lige har anskaffet en PSTV mere, ville jeg forsøge at lege med et alternativ til Whitelister, nemlig AntiBlacklist. I den forbindelse startede jeg med at kontrollere maskinens firmware, som viste sig at være version 3.35. Jeg smed et 4GB hukommelseskort i PSTV´en, eftersom det er et krav for overhovedet at kunne arbejde med HENkaku, og åbnede derefter webbrowseren på maskinen. Her navigerede jeg hen til siden henkaku.xyz med henblik på at installere HENkaku.Da jeg klikkede på "Install", fik jeg en fejlmeddelelse vedrørende, at min aktuelle firmware (version 3.35), ikke var kompatibel med HENkaku. Næste step var derfor at opdatere firmwaren til version 3.60, eftersom jeg vidste at den var kompatibel. Da maskinen automatisk vil opdatere til seneste firmware (version 3.61), hvis jeg blot opdatere automatisk, blev jeg nødt til at finde og installere 3.60 firmwaren manuelt. Den kunne jeg dog heldigvis finde via Softpedia, hvorefter jeg gjorde brug af Sonys egen guide, til at installere denne update via en USB key.

Proceduren viste sig, at være forholdsvis simpel. Man skal bruge en USB key med minimum 150MB plads, hvorefter man laver en mappe på denne med navnet "PSVITA". Inde i denne mappe, laver man en ny mappe ved navn "UPDATE". Når man har downloadet 3.60 firmwaren (PSVUPDAT.PUP), placerer man denne fil i UPDATE mappen. Det resulterer i, at man har en USB nøgle, med følgende struktur:

\\PSVITA\UPDATE\PSVUPDAT.PUP

Med USB keyen klar, kunne jeg nu lukke PSTV systemet ned (slukke det helt). Derefter holdte jeg power knappen inde i 7-8 sekunder, hvilket fåk PSTV´en til at boote op i fejlsikret tilstand. Her startede jeg med at tilslutte min controller, via USB kablet, så jeg kunne navigere rundt i menuerne. Her klikkede jeg først på "5. Opdater systemsoftware", hvorefter jeg klikkede "Opdater fra USB-lagerenhed".PSTV´en bad mig om, at frakoble controlleren, samt indsætte USB keyen. Da denne blev tilsluttet, begyndte systemet automatisk at kopiere opdateringen over på maskinen. Efterfølgende tilsluttede jeg igen controlleren, hvorefter jeg installerede selve opdateringen på maskinen.

Efter at firmwaren nu var opdateret til version 3.60, kunne jeg via webbrowseren på PSTV´en, igen besøge siden henkaku.xyz, hvorfra jeg kunne installere HENkaku.

Med HENkaku installeret via hjemmesiden, var det i hovedmenuen på PSTV systemet nu dukket en ny boble op, ved navn "molecularShell". Jeg startede denne op og trykke "SELECT" på min controller. Dette aktiverer en FTP server på PSTV´en, som jeg kan få adgang til, via min PC (jeg bruger  programmet FileZilla). Når jeg trykker på "SELECT", fortæller PSTV´en ligeledes hvilken IP og PORT serveren har, så jeg ved hvilke oplysninger jeg bør connecte til.Med FTP forbindelse til PSTV´en, navigerer jeg til mappen "ux0:" på PSTV systemet, hvortil jeg kopierede filen "AntiBlacklist.vpk". Efterfølgende tog jeg igen controlleren i hånden, lukkede ned for FTP serveren og fandt den nye fil, som jeg nu kunne installere. Dette resulterede i, at jeg i hovedmenuen på min PSTV nu havde fået en ny boble ved navn "AntiBlacklist". Jeg kørte nu programmet, hvortil jeg valgte "Version 2 patches".
Jeg har ikke det større overblik over den konkrete forskel på Version 1 og Version 2 patches, dog virker AntiBlacklist til, at kunne ændre på disse parametre, både frem og tilbage.Med AntiBlacklist installeret, var det nu tid til at forsøge med nogle blacklistede spil. Jeg prøvede med Uncharted: Golden Abyss, Dungeon Hunter: Alliance og Rayman: Legends. Samtlige spil startede op, uden problemer!
Herfra prøvede jeg at slukke helt ned for PSTV systemet, hvorefter jeg startede det op, for at se om AntiBlacklist indstillingerne fortsat var gemte, eller om jeg skulle igennem dele af installationsprocessen igen. I modsætning til Whitelister som jeg legede med for 3 uger siden, formår AntiBlacklist at gemme hacket! Yay! De (oprindelig) blacklistede spil, startede fortsat fint op, uden at jeg behøvede at afvikle hverken HENkaku eller AntiBlacklist igen!


Afslutningsvis, så jeg at der på samme side, hvorfra jeg hentede AntiBlacklist, var en Vita Quake port. Denne blev jeg selvfølgelig nødt til at teste, og jeg må sige at det umiddelbart ser ud til at køre ganske lækkert!

Hvis man vælger at slukke helt ned for PSTV systemet, skal man fortsat igennem HENkaku installationen, for at gøre brug af dette. Dette er dog gjort nemt, ved at der er mulighed for installation, via molecularShell boblen i hovedmenuen. Min konklusion p.t. er derfor, at det åbner op for gode muligheder for diverse homebrews, hvis blot man sørger for at holde firmwaren til version 3.60!